Zwolnienie z opodatkowania dostawy towarów używanych – VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, że w pewnych okolicznościach dostawa towarów podlega zwolnieniu z opodatkowania. Otóż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 zwalnia się z opodatkowania dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku…

1. Zwolnienie z opodatkowania dostawy towarów używanych

Kategorie: VAT.