Zwolnienie z opłaty skarbowej osób fizycznych prowadzących czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa

Zwolnienie,  o którym mowa w tytule, ma charakter podmiotowo-przedmiotowy. Co ważne wyróżnia ono dwa różne typy podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia. Po pierwsze są to osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową, po drugie osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu…

43. Zwolnienie z opłaty skarbowej osób fizycznych prowadzących czynną