Zwolnienie wpłat od osób fizycznych za dostawę towarów z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej? – VAT

stawa o podatku od towarów i usług, określa obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wyjątki od tej zasady określa rozporządzenie Ministra Finansów…

5. Zwolnienie wpłat od osób fizycznych za dostawę towarów z ewidencji

Kategorie: VAT.