Zwolnienie usług kształcenia zawodowego prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach – VAT

Na podstawie uregulowań zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych…

3. Zwolnienie usług kształcenia zawodowego prowadzonych na zasadach

Kategorie: VAT.