Zwolnienie uczelni z podatku od nieruchomości – Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości  uczelnie, jednakże zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą…

43. Zwolnienie uczelni z podatku od nieruchomości