Zwolnienie od podatku nieruchomości zajętej przez stowarzyszenie – Podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych…

36. Zwolnienie od podatku nieruchomości zajętej przez stowarzyszenie