Zwolnienie od opodatkowania usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych – VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego…

1. Zwolnienie od opodatkowania usług pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych

Kategorie: VAT.