Zwolnienie od cła – odpowiedzialność z tytułu naruszenia warunków tego zwolnienia – CŁO, KKS

Regulacje dotyczące zwolnień celnych zawarte są w kilku aktach prawnych, zarówno prawa wspólnotowego jak i krajowego. Zgodnie z art. 184-188 Wspólnotowego Kodeksu Celnego Rada określa przypadki, w których udziela się zwolnień z należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych…

38. Zwolnienie od cła – odpowiedzialność z tytułu naruszenia warunków tego zwolnienia