Zwolnienie importu towarów od podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury celnej 4200 – VAT

Procedura celna 4200 została uregulowana na gruncie podatku od towarów i usług w §14 rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku import towarów w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju tych towarów nastąpi w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy…

4. Zwolnienie importu towarów od podatku od towarów i usług przy zastosowaniu procedury celnej 4200

Kategorie: VAT.