Zwolnienie dochodu od podatku u osób prawnych w aspekcie celów statutowych – PIT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu…

29. Zwolnienie dochodu od podatku u osób prawnych w aspekcie celów

Kategorie: PIT.