Zwolnienie dla usług w zakresie transakcji płatniczych – VAT

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku…

6. Zwolnienie dla usług w zakresie transakcji płatniczych

Kategorie: VAT.