Zwolnienie dla świadczeń nieodpłatnych – PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub…

30. Zwolnienie dla świadczeń nieodpłatnych

Kategorie: PIT.