Zwolnienia dla drobnych producentów energii elektrycznej – Akcyza

W projekcie ustawy z dnia 29 października 2012 r.  o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zawarto dwie nowele istotne dla drobnych podmiotów produkujących i zużywających energię elektryczną (do 1 MW) – zmiany w art. 16 (dotyczącym obowiązków…

14. Zwolnienia dla drobnych producentów energii elektrycznej