Zwiększenia wartości środków trwałych w programach finansowo księgowych – CIT

W przypadku dokonania zwiększeń wartości poszczególnych składników majątku niektóre programy finansowo księgowe umożliwiają wyłącznie odrębne ewidencjonowanie każdego zwiększenia wartości środka trwałego i ustalenie odrębnie dla niego stawki oraz okresu amortyzacji…

28. Zwiększenia wartości środków trwałych w programach finansowo księgowych

Kategorie: CIT.