Zużycie oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem jako przesłanka opodatkowania sprzedaży oleju opałowego – Akcyza

Pod rządami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym jednym z kluczowych problemów było ustalenie wysokości opodatkowania podatkiem akcyzowym sprzedaży oleju opałowego bez uzyskania stosownego oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu…

19_Zużycie oleju opałowego niezgodnie z jego przeznaczeniem