Zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca nie definiuje wprost pojęcia „przedsiębiorstwa” – art. 4a pkt 3 tej ustawy zawiera jednak ustawowe odesłanie do definicji zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym…

16. Zorganizowana część przedsiębiorstwa na gruncie podatku

Kategorie: CIT.