Zmiany w załączniku nr I do Rozporządzenia Rady UE 282/2011 od dnia 1 stycznia 2015 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2015 r. rozszerzony zostanie katalog czynności wymienionych w pkt 4 Załącznika nr I do Rozporządzenia 282/2011. Idzie tu o czynności stanowiące dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów lub wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym lub rozrywkowym, które to są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Dyrektywy 112. W stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2014 r. dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak również przekazów lub wydarzeń o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym lub rozrywkowym obejmuje:

  • uzyskiwanie dostępu i pobieranie muzyki na komputery i telefony komórkowe;
  • uzyskiwanie dostępu i pobieranie sygnałów dźwiękowych, urywków nagrań, dzwonków i innych dźwięków;
  • uzyskiwanie dostępu do filmów i ich pobieranie;
  • pobieranie gier na komputery i telefony komórkowe;
  • uzyskiwanie dostępu do automatycznych gier online, które wymagają użycia Internetu lub innych podobnych sieci elektronicznych, gdy gracze są od siebie oddaleni.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. katalog ten zostanie rozszerzony o:

  1. odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą sieci radiowej lub telewizyjnej, internetu lub podobnej sieci elektronicznej, tj. słuchanie lub oglądanie programów w momencie wybranym przez użytkownika, na jego indywidualne życzenie, na podstawie katalogu programów wybranych przez dostawcę usług medialnych, np. telewizja lub wideo na życzenie;
  2. odbieranie programów radiowych lub telewizyjnych rozpowszechnianych za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej (streaming IP), chyba że są one nadawane jednocześnie z ich transmisją lub retransmisją za pomocą sieci radiowych lub telewizyjnych;
  3. dostawa treści audio i audiowizualnych za pomocą sieci komunikacyjnych, które to treści nie są udostępniane przez dostawcę usług medialnych i nie są objęte jego odpowiedzialnością redakcyjną;
  4. dalsza dostawa treści audio i audiowizualnych należących do dostawcy usług medialnych, lecz dostarczanych przez inny podmiot za pomocą sieci komunikacyjnych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: VAT.