Zmiany w zakresie fakturowania usług o charakterze ciągłym od dnia 1 stycznia 2013 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. w życie ma wejść projektowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur oraz sposobu ich przechowywania. Zgodnie z § 9 ust. 1 projektowanego rozporządzenia, fakturę wystawiać się będzie jak dotychczas – nie później niż 7. dnia od dnia wydania…

5. Zmiany w zakresie fakturowania usług o charakterze ciągłym

Kategorie: VAT.