Zmiany w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług dla podróżnych

Wprowadzono nowe rozporządzenie dotyczące podniesienia kwoty zakupów, która umożliwia zwrotu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług, podniesiona ma zostać z 200 zł do 300 zł minimalna łączna kwota wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług. Zgodnie z założeniami rozporządzenie ma wejść w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wtedy moc utraci obecne rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. W uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia resort finansów tłumaczy, że podniesienie kwoty wartości zakupów upoważniających do otrzymania dokumentu TAX-FREE to przede wszystkim odpowiedź na wzrost cen, do którego doszło w ostatniej dekadzie.

Sporny w środowisku biznesowym jest czas wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia, część środowiska apeluje o wydłużenie vacatio legis, by przedsiębiorcy mieli co najmniej trzy miesiące na dostosowanie się do nowych zmian. Przede wszystkim za takim okresem vacatio legis wypowiada się Konfederacja Lewiatan. Jak podkreślają miesięczny okres jest zbyt krótki dla sprzedawców, którzy muszą dostosować swoje systemy do wystawiania dokumentów TAX-FREE (druki formularzy, materiały informacyjne, przeszkolić personel sklepów). Dotyczy to przede wszystkim większych podmiotów, które potrzebują więcej czasu na wdrożenie zmian w swoich placówkach.

Reasumując samo podniesienie progu z 200 zł do 300 zł należy uznać za dobrą i zasadną zmianę, jednakże okres vacatio legis może być zbyt krótki, aby udało się dostosować do jego regulacji.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.