Zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące zwolnienia od tego podatku na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. – VAT

W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Od momentu wejście w życie tej ustawy art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług otrzyma nowe brzmienie. Mianowicie z dniem…

5. Zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące zwolnienia od tego podatku

Kategorie: VAT.