Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 r.

Z początkiem 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące kwestię podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, podatku od nieruchomości, rolny oraz leśny nie będzie można już płacić w ratach, tak jak do tej pory, jeżeli jego wysokość nie przekracza kwoty 100 zł. W tym przypadku osoby fizyczne będą musiały uregulować płatność do 15 marca, czyli do momentu, w którym wcześniej trzeba było zapłacić pierwszą ratę. Jeśli kwota podatku przekroczy tą kwotę, dotychczasowe terminy płatności nie zmienią się.

Podobna zasada będzie obowiązywać przedsiębiorców. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będą musiały w styczniu złożyć deklarację podatkową oraz wpłacać kwotę podatku na rachunek gminy.

W pozostałych sytuacjach płatności będą dokonywane w proporcjonalnych ratach. W przypadku podatku od nieruchomości oraz leśnego raty będą płatne do 15-go dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi płatność podatku od nieruchomości w styczniu, której termin upływa 31 stycznia. Z kolei terminy płatności podatku rolnego będą następujące: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Ponadto od nowego roku obowiązywać będą nowe stawki podatku od nieruchomości. W przypadku gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, bez względu na sposób jego zakwalifikowania, stawka będzie wynosić 0,89 zł za metr kwadratowy. Jeżeli jednak budynek mieszkalny przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to podatek będzie wynosił 22,86 zł. W przypadku budynku mieszkalnego stawka się nie zmieni i będzie wynosić 0,75 zł za metr kwadratowy.

Reasumując zmiana ta pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy podatników związaną z poborem podatku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com