Zmiany w opodatkowaniu wypłat z IKZE od dnia 15 stycznia 2014 r. – PIT

Od dnia 15 stycznia 2014 r. od kwoty wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% przychodu, bez pomniejszania o koszty uzyskania. Zryczałtowane opodatkowanie wypłat z IKZE zarówno dla oszczędzających, jak i dla osób uprawnionych do środków po zmarłym oszczędzającym, powoduje, że sposób naliczania podatku został ujednolicony i nie zależy od formy wypłaty. Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE, bez względu na formę wypłaty, tj. bez względy czy będą to wypłaty ratalne, czy też jednorazowe.

W stanie prawnym do dnia 14 stycznia 2014 r. wypłaty te opodatkowane były na zasadach ogólnych według skali podatkowej. W przypadku wypłaty jednorazowej oszczędzający sam dokonywał rozliczenia podatku, a w przypadku wypłaty w ratach instytucja finansowa prowadząca jego IKZE przy wypłacie raty potrącała zaliczki na podatek. Tym samym od dnia 15 stycznia 2014 r. zlikwidowano ryzyko obciążenia fiskalnego w wysokości 32% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku jednorazowych wypłat z IKZE, przekraczających pierwszy próg podatkowy w skali podatkowej, tj. 85 528 zł.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.