Zmiany opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości – projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przewiduje zniesienie odpowiedzialności solidarnej za podatek od nieruchomości przy współwłasności garażu. Jak wynika z wypowiedzi resortu, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych opodatkowanie tego rodzaju budziło wiele wątpliwości.

W projekcje z dnia 15 kwietnia 2014 r. zrezygnowano również z ujednolicenia stawek dla wszystkich garaży (zarówno wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych), z wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą. Taka zmiana rzeczywiście byłaby związana z podwyższeniem podatku. Nowe przepisy wprowadziły definicję garażu jako budynku lub jego część przeznaczonych konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Należy powiedzieć, że w projekcie zrezygnowano z definicji „garaż wielostanowiskowy”.

Ministerstwo nie rezygnuje natomiast z likwidacji odpowiedzialności solidarnej przy opodatkowaniu garaży. Nowe przepisy przewidują, że garaże, które są przedmiotem współwłasności stanowiących odrębne nieruchomości zlokalizowane w budynkach mieszkalnych będą opodatkowane według wielkości udziałów. Obecnie, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com