Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów przez wspólników SKA – CIT

Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych. Jedną z najistotniejszych jest nadanie…

22. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Zasady ustalania kosztów uzyskania

Kategorie: CIT.