Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – wystąpienie z SKA – CIT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. planuje się nowelizację m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych – jedną z najistotniejszych jest nadanie podmiotowości podatkowej…

26. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Wystąpienie z SKA

Kategorie: CIT.