Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Wyłączenie ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach SKA – CIT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. planuje się nowelizację m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych – jedną z najistotniejszych jest nadanie podmiotowości podatkowej spółkom…

25. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Wyłączenie ze zwolnienia z

Kategorie: CIT.