Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – SKA podatnikami podatku dochodowego; cz. 2. – PIT, CIT

Rządowy projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje m.in. włączenie spółek komandytowo-akcyjnych (dalej „SKA”) w zakres podmiotowy…

23. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – SKA podatnikami podatku dochodowego