Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – SKA a rok obrotowy rozpoczęty przed dniem 1 stycznia 2013 r. – CIT

Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych. Jedną z najistotniejszych jest nadanie…

29. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – SKA a rok obrotowy rozpoczęty

Kategorie: CIT.