Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – KUP w przypadku pożyczek faktycznie przekazanych przed dniem 1 stycznia 2013 r. – CIT

Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych. Podkreślić należy, że nowelizacja…

23. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – KUP w przypadku pożyczek faktycznie

Kategorie: CIT.