Zmiany od dnia 1 stycznia 2013 r. – Kontynuacja przez SKA rozliczeń podatkowych – CIT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. planuje się nowelizację m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt z dnia 24 sierpnia 2012 r. wprowadza znaczące zmiany w systemie podatków dochodowych – jedną z najistotniejszych jest nadanie podmiotowości podatkowej spółkom komandytowo…

19. Zmiany od dnia 1 stycznia 2013

Kategorie: CIT.