Zmiany od 2013 r. – rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych, do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy – Akcyza

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadza zmiany w podatku akcyzowym. Planuje się m.in. rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych, do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy…

18. Zmiany od 2013 r. – rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych