Zmiany od 2013 r. – rozszerzenie katalogu podmiotów – Akcyza

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, czyli tzw. ustawa okołobudżetowa, jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2013. Przy okazji projekt ustawy okołobudżetowej wprowadza znaczące zmiany w innych ustawach, w tym…

16. Zmiany od 2013 r. – rozszerzenie katalogu podmiotów