Zmiana z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązku powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jako podmiot pośredniczący

Warto w tym miejscy przypomnieć, ze do dnia 31 stycznia 2015 r. podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy, zamiast złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, był obowiązany powiadomić o tym pisemnie właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem rozpoczęcia tej działalności, zaś naczelnik urzędu celnego jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Wszystkie podmioty pośredniczące miały również obowiązek zgłoszenia zmian danych zawartych w zgłoszeniu, a także poinformowania właściwego naczelnika urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia takiej działalności.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono obowiązek rejestracji jako Pośredniczący Podmiot Tytoniowy, a tym samym zmieniono regulacje zawarte w art. 16 i art. 16a ustawy, które dotyczyły obowiązku powiadamiania o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności, poprzez wykreślenie postanowień tych przepisów, które dotyczą Pośredniczącego Podmiotu Tytoniowego. Jednocześnie doprecyzowano postanowienia dotyczące publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów węglowych, pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów tytoniowych, w ten sposób że adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy wskazać tylko wówczas gdy jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com