Zmiana stron umowy leasingu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2012 r. o sygn. akt II FSK 1755/10 uznał, że określone w art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, warunki umożliwiające rozliczenie umowy leasingu w zakresie kosztów i przychodów, odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy…

21. Zmiana stron umowy leasingu na gruncie podatku dochodowego od osób

Kategorie: CIT.