Zmiana stawki amortyzacyjnej – CIT

W dniu 15 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok (Sygn. I SA/Gl 426/12), z którego wynika, że błędne działanie księgowego obciąża podatnika i nie stanowi podstawy do odstąpienia od stosowania bezwzględnie wiążącego art. 16h ust. 2 ustawy…

14. Zmiana stawki amortyzacyjnej

Kategorie: CIT.