Zmiana stawek na alkohol i wyroby tytoniowe w ustawie o podatku akcyzowym od dnia 1 stycznia 2014 r. – Akcyza

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały zmienione stawki podatku od niektórych wyrobów akcyzowych i tak:
1) w związku ze zmianą w art. 93 ust. 4 tej ustawy, stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie; stawka ta została podwyższona więc w stosunku do dotychczasowej o 744 zł;
2) w związku ze zmianą w art. 99 ust. 2 ustawy, stawki akcyzy wynoszą :

  • na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 – 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej; oznacza to podwyżkę o 18,76 zł;
  • na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 – 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej; oznacza to podwyżkę o 13,27 zł;
  • na cygara i cygaretki – 280,25 zł za każde 1000 sztuk; oznacza to podwyżkę o 13,35 zł;

3) w związku ze zmianą w art. 99 ust.3 pkt 1 i 2 stawki wynoszą:

  • na papierosy – 343,98 zł za każde 1000 sztuk; oznacza to podwyżkę o 16,36 zł;
  • na tytoń do palenia – 229,32 zł za każdy kilogram; oznacza to podwyżkę o 10,92 zł.