Zmiana roku obrotowego a rejestracja w KRS zmiany umowy spółki – CIT

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy miesiące. Jak wynika z treści art. 8 ust. 4 tej ustawy zawiadomienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinno być dokonane w terminie 30 dni od zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Organy podatkowe wyrażają pogląd, że wpis do KRS zmiany umowy spółki ma charakter konstytutywny, co oznacza, zmiana umowy spółki (zmiana roku nastąpiła w roku, w którym ten wpis zostanie dokonany.

Kategorie: CIT.