Zmiana przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych – Akcyza

Zmiana przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych dokonana przez nabywcę obciąża tego nabywcę. Oznacza to, iż w przypadku gdy zmieniony cel przeznaczenia nie korzysta ze zwolnienia z akcyzy, nabywca obowiązany jest do opodatkowania zużycia lub dalszej odprzedaży nabytych…

18_Zmiana przeznaczenia nabywanych wyrobów węglowych