Zmiana pełnomocnika – OP

Wyrokiem z dnia 24 października 2012 r., sygn. akt II FSK 584/11  Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż działanie polegające na odwoływaniu udzielonych wcześniej pełnomocnictw i ustanawianiu kolejnych pełnomocników w okresie biegu terminu, o którym stanowi art. 150 Ordynacji…

49. Zmiana pełnomocnika