Zmiana limitów zwolnień z kas rejestrujących – VAT

W dniu 11 grudnia 2012 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382). Najważniejsze wprowadzane zmiany…

2. Zmiana limitów zwolnień z kas rejestrujących

Kategorie: VAT.