Złożenie deklaracji korygującej powoduje rozpoczęcie biegu 60-dniowego terminu do dokonania zwrotu różnicy podatku na nowo – VAT

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot różnicy podatku następuje – co do zasady – w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Przy tym złożenie deklaracji korygującej powoduje, że termin 60 dni rozpoczyna bieg od nowa…

9. Złożenie deklaracji korygującej powoduje rozpoczęcie biegu 60

Kategorie: VAT.