Złomowanie samochodu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych – Podatek od środków transportowych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 21 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 615/12 uznał, iż obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych nie wygasa w przypadku złego stanu technicznego pojazdu, faktycznego braku możliwości korzystania z posiadanego…

39. Złomowanie samochodu a obowiązek podatkowy w podatku