Zleceniobiorcy wykonujący pracę w krajach UE – ZUS

Osoby wykonujące czynności na podstawie umowy zlecenia należy traktować jako osoby wykonujące pracę najemną w rozumieniu unijnych przepisów w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie bowiem z art. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określenie…

51. Zleceniobiorcy wykonujący pracę w krajach UE