Zbycie nieruchomości następuje w ramach działalności gospodarczej, gdy nastąpiło podczas wykonywania czynności posiadających cechy, jakim winna odpowiadać działalność gospodarcza (np. fachowość) – PIT

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie…

16. Zbycie nieruchomości następuje w ramach działalności gospodarczej

Kategorie: PIT.