Zawieszenie działalności przez dłużnika a korekta podatku należnego – VAT

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług wierzyciel chcąc dokonać korekty podatku należnego w związku  brakiem zapłaty po upływie 150 dni licząc od momentu upływu terminu płatności musi m.in. ustalić, czy na dzień poprzedzający dzień złożenia…

1. Zawieszenie działalności przez dłużnika a korekta podatku należnego

Kategorie: VAT.