Zawieszenie działalności gospodarczej w kontekście opodatkowania nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy – Podatek od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa, że grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków…

29. Zawieszenie działalności gospodarczej w kontekście opodatkowania nieruchomości