Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca zawieszając działalność gospodarczą musi liczyć się z tym, że będzie ponosił pewne koszty. Dotyczy to m. in.  rachunków związanych z realizacją stałych umów (np. opłaty za telefon), a także podatku od firmowych nieruchomości. Wszystkie te wydatki przedsiębiorca może rozliczyć w kosztach.
Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, może zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. W tym czasie nie musi opłacać składek ZUS ani odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Musi jednak opłacać podatek od posiadanego biura czy magazynu, i to według tych samych, co dotychczas stawek.

Nie jest tu istotne to, że w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorca nie wykonuje swojej działalności i nie osiąga z niej bieżących przychodów. Jedynymi przychodami, zwolnionymi na okres zawieszenia od podatku dochodowego, będą np. przychody osiągnięte ze sprzedaży majątku firmy (np. wyposażenia). Zawieszenie działalności nie przerywa ponoszenia wydatków na stałe związanych z prowadzeniem działalności, od których przedsiębiorca nie może odstąpić, bo jest związany terminami trwania danych umów (np. bankowych, leasingowych, związanych z mediami, najmu czy z operatorem komórkowym).
Jak wskazuje Minister Finansów w okresie niewykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej wykorzystywane na potrzeby firmy biuro, magazyny czy grunty nadal pozostają w jego posiadaniu, i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  Podatek od nieruchomości opłacany w czasie zawieszenia działalności będzie zatem stanowił koszt podatkowy.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com