Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – Ordynacja Podatkowa

W interpretacji ogólnej z dnia 2 października 2012 r., sygn. PK4/8012/239/AAN/12/1804 – Minister Finansów wskazał iż do czasu wejścia w życie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, organy podatkowe właściwe w zakresie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie…

40. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego