Zatrzymana dywidenda – CIT

Zgodnie z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zgromadzenie wspólników decyduje o tym, czy zobowiązanie spółki wobec…

25. Zatrzymana dywidenda – skutki w CIT

Kategorie: CIT.