Zastosowanie zwolnień z opodatkowania przychodu tytułem zamiany nieruchomości rolnej – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 10 grudnia 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w  Łodzi (sygn. IPTPB2/415-633/12-4/MD), określił warunki jakie musi spełnić wnioskodawca aby skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…

11. Zastosowanie zwolnień z opodatkowania przychodu tytułem zamiany

Kategorie: PIT.